تکفیر ‌در کدام مسیر؟

نویسنده: مریم فتاحی منش کارشناس مسائل بین‌الملل
جریان تکفیری برآمده از اندیشه‌های پدران سلفی‌گری در طول قرن‌ها توانسته است خود را از تمامی مشکلات و خطرها برهاند. این جریان در عصر کنونی به مدد رشد تکنولوژی حوزه‌ی فعالیت بیشتری را به دست آورده است...
جریان تکفیری برآمده از اندیشه‌های پدران سلفی‌گری در طول قرن‌ها توانسته است خود را از تمامی مشکلات و خطرها برهاند. این جریان در عصر کنونی به مدد رشد تکنولوژی حوزه‌ی فعالیت بیشتری را به دست آورده است. همین مسئله باعث شده است تهدیدات گروه‌های تروریستی منبعث از جریان تکفیری- سلفی در منطقه بسیار گسترش پیدا کند. در این مطلب ضمن بررسی پیامدهای رشد جریان فکری سلفی- تکفیری، آینده‌ی این جریان را نیز بررسی خواهیم کرد.

پیامدهای رشد جریان تکفیری
رشد جریان‌های تکفیری به دلیل شکاف‌های اجتماعی- سیاسی در کشورهای منطقه باعث شده است تا خاورمیانه در آشوب و ناامنی به سر ببرد. به نظر می‌رسد این روند نیز به سرعت پایان نخواهد یافت و گروه‌های تروریستی بیشتری متاثر از اندیشه‌ی سلفی ظهور خواهند کرد. این روند باعث تشدید ناامنی در منطقه نیز می‌شود.

افزایش گروه‌های تروریستی
مهم‌ترین و شاید عینی‌ترین نتیجه‌ی رشد جریان تکفیری، افزایش تعداد گروه‌های تروریستی است. گروه‌های تروریستی معمولا با اعلام جهاد یک مفتی یا عالم فقهی شکل می‌گیرد و به سرعت نیز طرفداران خود را پیدا می‌کند. فضای سیاسی- اجتماعی کشورهای عربی نیز به شدت مستعد پذیرش گروه‌های رادیکال مذهبی است. بنابراین به هر میزان که جریان فکری سلفی در منطقه رشد داشته باشد، به همان میزان باید شاهد افزایش گروه‌های تروریستی بود....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code