معرفی كتاب

خودباوری در عصر بی‌خبری

نویسنده:
اندیشه‌ی تحریم نشان از خبری مهم در عصری است که معلوم نیست چرا به «عصر بی‌خبری» معروف شده است...
اندیشه‌ی تحریم نشان از خبری مهم در عصری است که معلوم نیست چرا به «عصر بی‌خبری» معروف شده است. این خبر هرچه بوده، مطلب مهمی است که با هویت، عزت و شخصیت ما ایرانیان مرتبط شده و شاخص و معیار مهمی برای خدمت و خیانت در تاریخ ایران محسوب می‌شود.
از حکم تاریخی میرزای شیرازی بزرگ مشهور به حکم تحریم تنباکو تا دهه‌های بعدی نهضت بیداری اسلامی، ایرانیان به فرهنگ و سیاستی مجهز شدند که می‌توانست با ظرفیت‌های وجودی‌اش به زخم‌های سطحی و عمیق استعمار بر پیکر ایران التیام بخشد و زنده بودن و زنده ماندن ملتی را نشان دهد که عده‌ای می‌خواستند وانمود کنند در بی‌خبری عصر بی‌خبری به خواب گران فرو رفته است.
در طلیعه و سپس افق اندیشه‌ی تحریم، فکر خودباوری، تولید ملی و اعتماد به نفس ملی در نهضت بیداری اسلامی ایرانیان متولد شده و آرام آرام رشد کرده است؛ رشدی که با همه‌ی سیاهی‌های فرق ضاله، استعمار غرب و استبداد قاجار و پهلوی از هویت و شخصیت و روح ملی ایرانیان در سایه‌ی مذهب اهل بیت عصمت و طهارت (ع) حمایت و حراست کرده است.
کتاب حاضر به تحلیل و ارائه‌ی اسناد این قسمت مهم از تحولات سیاسی و فکری تاریخ ایران اشاره می‌کند. فکر تحریم در مقام سلب و اندیشه‌ی خودباوری در مقام اثبات و ثبوت نه تنها مقام تاریخی ممتازی در سده‌ی اخیر تاریخ سیاسی ایران دارد بلکه به عنوان شاخصی مهم در نهضت بیداری اسلامی نیز قابل پژوهش و مطالعه است. این مهم نه فقط در سطح نهضت بلکه در ظرفیت‌های نظام‌سازی و تمدنی بیداری اسلامی هم قابل تأمل است و برای همین است که امروز در دهه‌ی چهارم از انقلاب اسلامی نیز طرح آن از تاریخ گذشته با زمان حال و آینده‌پژوهی ما محاوره می‌کند. محاوره‌ای که هرچه عمیق‌تر صورت پذیرد سوال و جواب‌هایی را برای زمان حاضر در پی خواهد داشت که صورت‌مسئله‌ی فردای ما نیز در افق آن قابل بررسی است.

اندیشه‌ی تحریم و خودباوری در تاریخ سیاسی ایران
نویسنده: موسی نجفی
ناشر: موسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر ایران با مشارکت موسسه‌ی نشر شهر
تعداد صفحه: 354 صفحه
قیمت: 20000 تومان...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code