معرفی كتاب

سازه و ناسازه واقعیت

نویسنده:
سرل در مقدمه کتاب خود آورده است که مسأله اصلی این کتاب بررسی بخش‌هایی از جهان واقعی است که فقط به واسطه توافق انسان‌ها واقعیت به شمار می‌آید، یعنی بعضی چیزها فقط بدین علت وجود دارند که ما معتقدیم وجود دارند...
ساخت واقعیت اجتماعی
نویسنده: جان ر. سرل
مترجم: میثم محمدامینی
ناشر: نشرنو
تعداد صفحه: 303 صفحه
قیمت: 25000تومان

سرل در مقدمه کتاب خود آورده است که مسأله اصلی این کتاب بررسی بخش‌هایی از جهان واقعی است که فقط به واسطه توافق انسان‌ها واقعیت به شمار می‌آید، یعنی بعضی چیزها فقط بدین علت وجود دارند که ما معتقدیم وجود دارند. سرل پول دارایی، دولت و ازدواج را از این دست مقولات می‌شناسد. سرل که فیلسوفان شاخص معاصر آمریکاست به کاوش در چند عنصر کلیدی از شبکه پیچیده حیات اجتماعی پرداخته است تا با تحلیلی منطقی درکی بنیادین از امر اجتماعی ارائه دهد.
سرل برخلاف عادت مألوف فیلسوفان در به کار گیری زبان مغلق و غامض، زبان ساده و روان و عوام‌فهم برای کتاب خود انتخاب کرده است. به نحوی که کتاب با مخاطب قرار دادن مستقیم، سعی می‌کند رفاقتی میان خواننده و متن ایجاد کند. برای مثال در همان ابتدای امر سرل با آوردن مثال‌هایی ساده چون «من شهروند آمریکا هستم» یا «خواهر کوچکترم 14 دسامبر ازدواج کرد» نشان می‌‌دهد به دنبال فرض گرفتن موقعیتی انتزاعی در تشریح اهدافش نیست...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code