باشگاه نويسندگان

سرمایه‌داران دموکرات و دموکراسی سرمایه‌داران

نویسنده: هما فولادگر/ مستندساز و تهیه‌كننده‌ی تلویزیون
تاریخ قرن بیستم نشان داده است با پیشرفت‌های تکنولوژیک و با ظهور رسانه‌ها، قداست‌های اخلاقی به‌تدریج متزلزل شده است...
سهم رسانه‌ها در تصمیم‌سازی
تاریخ قرن بیستم نشان داده است با پیشرفت‌های تکنولوژیک و با ظهور رسانه‌ها، قداست‌های اخلاقی به‌تدریج متزلزل شده است. شروع این تخریب با شروع صنتعی شدن غرب و ظهور رسانه‌های مختلف شدت گرفت. روح و اعتقادات و معانی بعضا پشت حجاب صنعتی شدن و پیشرفت‌های تکنولوژی مستتر شده است تا جایی که مامفورد معتقد است تکنولوژی باعث سرکوب انسان می‌شود و زندگی معنوی را تعطیل می‌کند.
با ظهور دستگاه‌های چاپ و انتشارات متعدد از کتاب و به‌دنبال آن شنیده شدن صداهایی از دور در گوش مردم به وسیله‌ی رادیو و دیدن یک سینمای کوچک در خانه‌ها و و گسترش سینماها از صامت به ناطق و از سیاه و سفید به رنگی تحولات متعددی در دنیای مدیا و رسانه‌ها به‌وجود آمد تا به گفته و استنتاج مرحوم مارشال مک لوهان، دنیا به یک دهکده‌ی جهانی تبدیل بشود؛ دهکده‌ای که امروزه توسط اینترنت بدون هیچ مرز و حدودی شتابان به سوی آینده است. آنچه در این اتفاق بزرگ جهانی روی داد، عدم همراهی معنویت و فرهنگ با پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی بود.
اولین آسیب‌ها به محور کلنی‌های کوچک یعنی خانواده وارد شد و سپس مراکز بزرگ‌تر مدرسه کلوپ‌ها و اجتماعات را نیز فراگرفت. ا.آرنولد وتشیتاین می‌گوید طی این زمان فرهنگ ما عوض آن‌که به ملاحظات اومانیستی معطوف شود، تکنولوژیک شد. وقتی فرهنگی تکنولوژیک شود تبدیل به یک ابر فرهنگ می‌شود واین حاصل گذار بزرگ (great transition) است. تا جایی كه این حركت در این دوران گذر پراکنده و متکثر باشد هرگونه تحول تکنولوژیکی متضاد با فرهنگ و اعتقادات مردم خواهد بود.

رسانه‌ها در عصر اطلاعات
نقش و جایگاه رسانه‌ها در عصر اطلاعات نه‌تنها اثرگذاری بر جنبه‌های متعدد زندگی فردی و اجتماعی مردم است بلکه شکستن مرزها و تغییر نگرش‌ها آن‌گونه که صاحبان قدرت‌ها می‌خواهند نیز است.
رسانه‌ها هنگامی که شروع به عمل می‌کنند مصمم هستند که با تغییر نگرش و ایجاد بینش، کنش یا کنش‌هایی در جهت اهداف معین به‌وجود آورند. امروزه رسانه‌ها به‌طور اعم، مبانی جهان‌بینی‌ها را نشانه گرفته‌اند تا با تغییر در بینش‌ها رفتارها را آن‌گونه که می‌خواهند تغییر دهند و به نتایج مورد نظر برسند. در حال حاضر بحرانی‌ترین تصمیمات دولت‌ها و ملت‌ها توسط رسانه‌ها به نمایش درمی‌آید. معمولا انتخابات سیاسی مهم‌ترین رویدادهای سیاسی کشورها و دولت‌ها محسوب می‌شوند.
هنگامی که دو کاندیدا در اوج فعالیت انتخاباتی و در نفس‌های آخر خود با شدت و حدت به افشاگری علیه یکدیگر می‌پرداختند، رسانه‌های متعدد آمریکایی شادمان از نمایش چنین بازار مکاره‌ای بودند چراکه عایدات بسیاری برایشان داشت. واقعیت آمریكایی در قلب آمریكا در حال اتفاق افتادن بود؛ كشوری با رویکرد كاپیتالیسم و به عبارتی سرمایه‌داری در حال نمایش خود بود. مدیا یا همان تلویزیون، رادیو، ویدیو، روزنامه و حتی اینترنت در آمریکا تحت كنترل صاحبان سرمایه است و چون آمریكا ماهیت سرمایه‌داری داشت و دارد طبیعتا رسانه‌های آمریکایی تحت تاثیر مدیران و صاحبان و خط‌های سیاسی خود را عرضه می‌کردند...
ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code