مصاحبه ماه

علم اجتماعی مسلمین بازتولید سنت فکری اسلامی

نویسنده: قاسم ابراهیمی پور / پژوهشگر علوم اجتماعی
دکتر پارسانیا براین باور است که عمل مبتنی بر تئوری است و تنها تئوری‌های درون‌زا و بومی کارآمد بوده و تئوری‌های برون‌زا با آسیب‌ها و چالش‌های فراوانی مواجه هستند...
دکتر پارسانیا براین باور است که عمل مبتنی بر تئوری است و تنها تئوری‌های درون‌زا و بومی کارآمد بوده و تئوری‌های برون‌زا با آسیب‌ها و چالش‌های فراوانی مواجه هستند. وی اندیشمندان معاصر جهان اسلام را به چهار دسته‌ی سنتی، مدرن، تلفیقی و فعالان اجتماعی تقسیم می‌کند. اندیشمندان سنتی در این دسته‌بندی، افرادی را در بر می‌گیرند که بدون توجه به مدرنیته و غرب، فعالیت علمی دارند. مدرن‌ها، بدون توجه به سنت، دست به ترویج تئوری‌های غربی در جهان اسلام می‌زنند و تلفیقی‌ها که برخی به مدرنیته و برخی به سنت گرایش دارند، تلفیق سنت و مدرنیته را دنبال می‌کنند. اما در این میان، افرادی وجود دارند که قبل از تدوین و انتشار تئوری خود دست به عمل می‌زنند و اندیشه‌ی ایشان را می‌توان از فعالیت‌های اجتماعی- سیاسی آن‌ها استخراج نمود. وی  با ترجیح تلفیق مبتنی بر سنت، بازتولید و احیای میراث علمی جهان اسلام را در دستور کار قرار می‌دهد.
استاد پارسانیا معتقد است که متفکرین مسلمان از صدر اسلام تا کنون، مسائل و پدیده‌های اجتماعی جوامع خود را با رویکردها و روش‌های گوناگونی مورد مطالعه قرار داده‌اند. رویکرد وحیانی در عصر حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، رویکردهای نقلی، حدیثی، تفسیری، فقهی، فلسفی، کلامی، عرفانی، گزارشگری در دو حیطه‌ی تاریخی و تک‌نگاری و رویکرد خطابی در قالب سیاست‌نامه‌ها، فتوت‌نامه‌ها، در تبیین، تفسیر، انتقاد و تجویز در عرصه‌ی علم اجتماعی یا ترویج در عرصه‌ی اجتماع به کار گرفته شده است (پارسانیا، 1386، ب). هر یک از رویکردهای فوق، در مواجهه با علوم غربی یا بدون توجه به آن، روش و هدفی متناسب با مبانی نظری خود را اتخاذ نموده و آثار علمی و اجتماعی فاخری از خود به جای گذاشته‌اند...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code