پرونده

علوم انسانی اسلامی خیلی دور، خیلی نزدیک

نویسنده:
وضعیت علوم انسانی خصوصا علوم انسانی اسلامی از نظر مقالات مهم منتشر شده، پایان‌نامه‌های مهم دفاع شده، کتاب‌های تالیفی و ترجمه‌ای، نشریات تخصصی و نیمه‌تخصصی اساتید حوزوی و دانشگاهی و حتی تعداد دانشجویان علاقه‌مند و راغب به تحصیل در این رشته‌ها، همایش‌ها جشنواره‌ها، نشست‌ها، نقد و بررسی کتاب‌ها، کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و بررسی نهادهای مسئول و سیاست‌گذار در عرصه‌ی علوم و تحول علوم انسانی و...
وضعیت علوم انسانی خصوصا علوم انسانی اسلامی از نظر مقالات مهم منتشر شده، پایان‌نامه‌های مهم دفاع شده، کتاب‌های تالیفی و ترجمه‌ای، نشریات تخصصی و نیمه‌تخصصی اساتید حوزوی و دانشگاهی و حتی تعداد دانشجویان علاقه‌مند و راغب به تحصیل در این رشته‌ها، همایش‌ها جشنواره‌ها، نشست‌ها، نقد و بررسی کتاب‌ها، کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و بررسی نهادهای مسئول و سیاست‌گذار در عرصه‌ی علوم و تحول علوم انسانی و...، در سالی که گذشت چگونه بوده است؟ این سوالی است که از چند تن از اساتید حوزه و دانشگاه پرسیدیم و اکنون پاسخ‌های آن‌ها پیش روی شماست.

سالی دشوار چون سال‌های گذشته برای علوم انسانی
دکتر محمود دلفانی، رئیس آموزشکده‌ی عالی روش‌شناسی علوم انسانی در پاریس

امسال هم مانند سال‌های پیش پژوهش و انتشارات در حوزه‌ی علوم انسانی از دشواری‌ها و کاستی‌های بسیاری رنج برد. مشکل اساسی علوم انسانی در ایران، نداشتن جایگاه، تعریف و مشخص نبودن مرزهای معرفت‌شناسی و دشواری‌های مفهومی و مفهوم‌سازی در شاخه‌های گوناگون آن است.
روشن است که این کاستی در حوزه‌ی آموزش، پژوهش و انتشارات، در حوزه‌ی علوم انسانی نیز نمود پیدا می‌کند. بخشی از نابسامانی در علوم انسانی به دلیل آشفتگی در ترجمه و کتاب‌های منتشرشده در این حوزه است. بخش دیگر مشکلات علوم انسانی به مسئله‌ی بنیادین روش و روش‌شناسی بازمی‌گردد. پژوهش‌های منتشرشده در حوزه‌ی علوم انسانی، بیشتر نمایان‌کننده‌ی نظر صاحب‌نظران است تا نظریه‌ی نظریه‌پردازان.
در زمینه‌ی ترجمه نیز تا آن‌جا که من اطلاع دارم ترجمه‌ها بیشتر به حوزه‌های فلسفه و دین، علوم اجتماعی، تاریخ و روانشناسی اختصاص دارد و بیشتر آن‌ها از منابع انگلیسی‌زبان ترجمه شده‌ است. به نظرم نابسامانی و پریشانی در بخش ترجمه کمتر از بخش‌های پژوهشی نیست...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code