معرفی كتاب

چرا تراژدی

نویسنده:
تراژدی شاید در واژه بخشی از جهان درام و تئاتر باشد؛ اما واقعیت آن است تراژدی مفهومی فراگیر از بدو پیدایش فلسفه تا به امروز بوده که بخشی از ذهنیت فلاسفه را درگیر خود کرده است...
فلسفه تراژدی: از افلاطون تا ژیژک نویسنده: جولیان یانگ
مترجم: حسن امیری آرا
ناشر: انتشارات ققنوس
تعداد صفحه: 438 صفحه
قیمت: 20000تومان

تراژدی شاید در واژه بخشی از جهان درام و تئاتر باشد؛ اما واقعیت آن است تراژدی مفهومی فراگیر از بدو پیدایش فلسفه تا به امروز بوده که بخشی از ذهنیت فلاسفه را درگیر خود کرده است. گاه این تراژدی برآمده از اسطوره‌ها بوده و گاه سرمنشایی از وقایع تاریخ داشته است. تراژدی زمانی اهمیتی فلسفی می‌یابد که سقراط، به عنوان یکی از پیکره‌های بی‌بدیل این عرصه دست به عملی تراژیک می‌زند.
یانگ در کتاب خود در گفتارهای فلسفی در باب تراژدی غور کرده است تا دریابد تراژدی برای فلاسفه چه معنا و مفهومی دارد. او فهرستی نسبتاً بلند از فیلسوفان همچون افلاطون، ارسطو، هیوم، هگل، کی‌یرکگارد، شوپنهاور، نیچه، هایدگر، کامو و در نهایت ژیژک تدارک دیده است و تراژدی را از منظر هر یک بررسی کرده است...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code