بازه انتشار: از تقویم تا تقویم
تنظیمات اولیه

آرشیو

  شماره مجله: 172
  فهرست مطالب

  گزارش خبری
  نوار زمان
  حل شدن در نظام تکاثر سرمایه جهانی 
  گزارشی از همایش اقتصاد مقاومتی پیوند فرهنگ،‌سیاست و اقتصاد
  صدور انقلاب به معنی صدور فرهنگ است 
  گفت‌وگو با نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب‌الله لبنان
  تمدن‌سازی تصویرسازی می‌خواهد 
  میزگرد سه جانبه با حضور مستغاثی، ساعی و حسینی  در مورد سینمای ابوالقاسم طالبی
  زوال امکان تفکر در جهان مدرن
  وضعیت علوم انسانی و فلسفه در جهان در گفت و گو الکساندر دوگین

  باشگاه  نویسندگان
  دوگانه‌های جعلی  
  شناخت تفکر منظومه‌ای در برابر تفکر ثنویت‌گرا
  بازتولید «اسلام سرمایه‌داری» در ایران امروز 
  تعاطی «منورالفکری محافظه‌کار» و «محافظه‌کاری سنت‌زده»
  گفتمان مشروطیت گفتمان ناسیونال سکولار
  بررسی دو گفتمان هویتی صدر مشروطه به همراه تحلیل ناسازه‌های گفتمانی
  مواجهه انگلیسی 
  فرقه سازی در ماجرای نهضت ملی نفت
  دسترسی به اطلاعات به مثابه‌ی شناخت 
  تاثیر کاراکتریزه شدن پیام‌ها در جامعه‌ی مدرن بر مخاطب چیست؟

  پرونده
  اندیشه‌ورزی زیرذره‌بین
  علوم انسانی اسلامی خیلی دور، خیلی نزدیک
  علوم انسانی در سال 95 از منظر اساتید حوزه و دانشگاه

  گذار از سیاست مداری به کارمداری
  کارآمدی کلید عبور از بحران
  واکاوی چگونگی عبور جمهوری اسلامی از بحران‌ها
   کنش اجتماعی در جو سیاسی 
   بررسی عملكرد جریان‌های سیاسی در مواجهه با مسائل اجتماعی در گفت و گو با محمد مهدی اسماعیلی
  بایسته‌های  تغییر 
  دوازده گام جناح مومن به انقلاب اسلامی برای تحول بنیادین اجتماعی در کشور
  لوازم حضور در عرصه‌ی اجتماعی 
  قطب‌نمای جناح مومن انقلابی
   بازگشت به جامعه 
  واکاوی چگونگی حضور نیروهای جبهه‌ی انقلاب اسلامی در جامعه با تفوق امر اجتماعی بر امر سیاسی

  مصاحبه ی ماه
  فصلی نو در  دولت سازی  
  ضرورت، امکان و الزامات تحقق دولت اسلامی در گفتگو با
   آیت الله میرباقری
  بینش تمدنی 
  تقریری از نظریه‌ی سیدمحمدمهدی میرباقری از مواجهه‌ی مطلوب اسلام‌گرایان با تمدن مدرن غربی
  فقه معاصر با جمهوری اسلامی 
  مفهوم‌شناسی سه‌گانه‌ی «جهت»، «مقومات» و «تناسبات» از منظر فرهنگستان
  حاکمیت امر عرفی یا مقدس؟  
  مواجهه آیت الله میرباقری با دکتر حائری

  هنگامه تمدن نو
   در آینه‌ی تراث عصر طلایی 
  ظرفیت‌یابی احیای تمدن اسلامی
  پیله را باید شکافت 
  تعالی تمدنی با عینک واقع بینی
  گذار از وضع مطلوب به وضع موعود 
  افق‌شناسی تمدن نوین اسلامی از ورای حجاب مدرنیته
  تمدن در گرو عقلانیت 
  پذیرش و کاربست عقلانیت اسلامی یا سکولار و تکفیری؟
  وظیفه ما تبیین است 
  راهبرد موسی نجفی در راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی

  دیالکتیک حوزه و انقلاب
  هندسه‌ی حوزه‌ی انقلابی
  کارویژه‌های آموزشی، تربیتی و اجتماعی حوزه‌ی انقلابی در گفت‌وگو با علیرضا پیروزمند
  قبای انقلاب بر تن روحانیت
  درباره‌ی رسالت‌های حوزه‌ی پس از انقلاب
  رسالت حوزه ورساله عملیه وزارت اقتصاد 
  بایسته‌های حوزه‌ی انقلابی در مصاحبه با محی‌الدین حائری شیرازی
  حوزه در میانه دانش حاکمیت و مردم
  نسبت حوزه‌ی علمیه با دولت در جامعه در گفت‌وگو با سجاد ایزدهی
  بافت‌شناسی حوزه‌ی علمیه در رهگذر تاریخ
  بازخوانی فراز و نشیب تاریخ رفتارهای انقلابی حوزه‌ی علمیه در گفت‌وگو با عبدالوهاب فراتی

  معرفی كتاب
  چرا تراژدی 
  سازه و ناسازه واقعیت   
  تاملاتی در جامعه شناسی دین 
  سقراط و مفهوم آیرونی   
  تاریخ هنرپیشگی ایرانی  
   روشنفکران ایرانی در مواجهه  با هابرماس  
  علم اخلاق، آری یا نه؟   
  صدای آهنگین  عقلانیت